Dobrodošli na portal www.trusty.hr koji je u vlasništvu tvrtke Infotim j.d.o.o. Tvrtka Infotim j.d.o.o. omogućuje korištenje sadržaja na portalu www.trusty.hr koje je određeno uvjetima korištenja i pravnim napomenama. Podaci, informacije i aplikacije na portalu trusty.hr dostupni su korisnicima u skladu s uvjetima i ograničenjima navedenim u nastavku.

Članak 1.
Objavom općih uvjeta korištenja na stranicama trusty.hr smatra se da je korisnik upoznat sa Općim uvjetima korištenja, te ih prihvaća i obvezuje se da će se prilikom korištenja usluga portala pridržavati se pravila ponašanja navedenim u Općim uvjetima i obveza iz ugovora.

Članak 2.
Internet je međunarodna računalna mreža koju Infotim j.d.o.o. kao vlasnik portala www.trusty.hr izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa koje izravno ne kontrolira.

Članak 3.
Korisnik se obvezuje da neće koristiti servise i servere na bilo koji način koji bi mogao na bilo koji način ugroziti njihov normalan rad. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka strogo su zabranjeni.

Članak 4.
Sadržaj na stranici trusty.hr ne predstavlja službene informacije, osim ako to nije posebno naznačeno. Podaci i informacije koje su dostupne na www.trusty.hr se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Korisnici koristite web portal na vlastitu odgovornost. Ni trusty.hr niti druge pravne osobe koje sudjeluju u održavanju web portala, ne odgovoraju za bilo kakvu štetu izravno ili neizravno, koja bi rezultirala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja podataka, informacija i ostalog sadržaja na portalu. Za točnost podataka dobivenih od drugih osoba trusty.hr, nije odgovoran. Trysty.hr ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima, pri upotrebi netočnih podataka

Članak 5.
Preko portala www.trusty.hr omogućen je pristup do sadržaja koji su zaštićeni. Korisnik izjavljuje da će koristiti “sadržaj” sukladno zakonima i propisima kojima je taj “sadržaj” zaštićen od vlasnika “sadržaj”.


Članak 6.
Infotim j.d.o.o. putem portala trusty.hr ima pravo distribuirati korisniku informativne poruke e-mailom ili pismenim putem kojima obavještava svoje korisnike o promjenama usluga, novim uslugama, poboljšanjima servisa i drugim informacijama vezanih za korištenje servisa te korisnik na isto pristaje.

Članak 7.
Infotim j.d.o.o. ne prima naknadu od zaključenih poslova između korisnika ili korisnika i trećih osoba, ne odgovara za kvalitetu i porijeklo stvari, niti za bilo kakve posljedice eventualno nastalih poreznih obveza po zaključenim poslovima između korisnika i korisnika i trećih osoba.

Članak 8.
Infotim j.d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranica i servisa na adresi www.trusty.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju. Preuzimanje sadržaja i pregledavanje drugih materijala sa servisa trusty.hr moguće je samo u osobne svrhe i na vlastitu odgovornost.

Članak 9.
Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja stranica i servisa trusty.hr ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Infotim j.d.o.o. i drugih vlasnika autorskih prava.
Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dozvoljeno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Uz dopuštenje je moguće prenijeti dogovorene dijelove pojedinih članaka uz obavezno navođenje izvora i objavu linka na originalni tekst na trusty.hr.
Format linka na originalan članak: Link na originalni članak je originalno ime članka na trusty.hr.

Članak 10.
Infotim j.d.o.o. ne jamči u potpunosti točnost i potpunost materijala koji se nalaze na portalu www.trusty.ht i te materijale treba uzeti “takvima kakvi jesu”.
Svi korisnici koji koriste ove internetske stranice, izrijekom prihvaćaju naknaditi štetu Infotim.j.d.o.o. za bilo kakve tražbine, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala sa internetskih stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Članak 11.
Infotim j.d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web lokacije, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Članak 12.
Spominjanje bilo kojeg proizvoda ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača, ili slično, ne znači nužno da ga Infotim j.d.o.o. kroz portal www.trusty.hr ili bilo koji od njenih zaposlenika i zastupnika reklamira ili favorizira.

Članak 13.
Infotim j.d.o.o. zadržava pravo objavljivanja komercijalnih oglasa na svim svojim stranicama. Svaka korespondencija ili poslovanje s oglašivačima isključivo je stvar oglašivača i osobe – korisnika.
Infotim j.d.o.o. ni u kom vidu nije odgovorna za štetu ili gubitak nastao kao rezultat takvih poslovanja ili same prisutnosti oglasa.

Članak 14.
Cijene usluga kao i sve ostale naknade koje Infotim j.d.o.o. naplaćuje temeljem ovih Općih uvjeta i ugovorom, utvrđene su cjenikom važećim u vrijeme korištenja usluga.
Infotim j.d.o.o. je ovlašten mijenjati cjenik te je obvezan učiniti ga dostupnim svojim korisnicima na uobičajen i prikladan način sukladno zakonu.

Članak 15.
Cjenikom se mogu predvidjeti posebni tarifni modeli kao i posebne usluge.
Infotim j.d.o.o. usluge može uvesti, promijeniti ili ukinuti tarifne modele te pojedine posebne usluge odnosno uvjete za njihovu primjenu uz prethodnu jednomjesečnu obavijest korisnicima koja će biti učinjena na uobičajen i dostupan način.
Na usluge ugovorene ugovorom, primjenjuju se uvjeti navedeni u ugovoru do ispunjenja ugovora ili trajanja ugovora.

Članak 16.
Korisnik se slaže da Infotim j.d.o.o. ima pravo izbrisati sve njegove podatke sa svojih servera po prestanku ugovora.

Članak 17.
Infotim j.d.o.o. i korisnik suglasni su da mirno riješe sve sporove proizašle iz ili u svezi s međusobnim odnosnom, uključujući sporove koji se odnose na tumačenje, primjenu ili izvršenje ovih Općih uvjeta, a ako to nije moguće nadležan je sud u Zagrebu.